Điều 1 : Đăng ký thành viên

 

Thành viên đăng ký tài khoản trong DAUTUKIMCUONG.COM là người đã đăng ký tài khoản sử dụng theo các bước quy định của DAUTUKIMCUONG.COM, và được Ban quản trị chấp nhận sự đăng ký đó.

 

 

 

 

Điều 2 : Bản quy định

 

Tất cả các thành viên khi đăng ký, và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này

 

 

 

Điều 3 : Thay đổi quy định

 

Ban quản trị chúng tôi có thể thay đổi quy định theo các chính sách của Ban quản trị. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ đăng tải lên DAUTUKIMCUONG.COM, và sau khi đăng lên coi như quy định đó có hiệu lực. Sau khi quy định thay đổi, nếu thành viên sử dụng DAUTUKIMCUONG.COM thì chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các quy định mới.

 

 

 

Điều 4 : Tư cách thành viên, và các bước đăng ký tài khoản sử dụng

 

Tư cách thành viên :

 

Thành viên sau khi đồng ý quy định này và kết thúc đăng ký tài khoản sử dụng trên DAUTUKIMCUONG.COM được coi là thành viên của DAUTUKIMCUONG.COM. Thành viên chỉ đăng ký tài khoản sử dụng cho bản thân, không được đăng ký hộ cho người khác. Chúng tôi có thể từ chối việc đăng ký làm thành viên của những thành viên đã từng bị hủy bỏ tư cách thành viên trên DAUTUKIMCUONG.COM.

 

 

 

Bước đăng ký tài khoản :

 

Thành viên phải đọc rõ các lưu ý, và điền chính xác nội dung thông tin cần thiết vào bản đăng ký mẫu.

 

 

 

Điều 5 : Thay đổi thông tin đăng ký

 

Sau khi đăng ký các thành viên có thể thay đổi thông tin đã đăng ký theo các bước đã quy định. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về những phát sinh liên quan đến việc thay đổi thông tin của các thành viên.

 

 

 

Điều 6 : Quản lý tài khoản và mật khẩu

 

Thành viên sau khi đăng ký phải có trách nhiệm tự quản lý tên tài khoản và mật khẩu.

 

Thành viên phải có nghĩa vụ thay đổi mật khẩu định kỳ, Ban quản trị chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh nếu thành viên mất mật khẩu do không thay đổi.

 

Thành viên phải có trách nhiệm tự bảo quản về tài khoản và mật khẩu của mình, nếu thành viên không quản lý tốt để người thứ ba lấy được thông tin, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất ký những tổn thất phát sinh do việc để mất thông tin trên gây ra.

 

Thành viên không được cho người khác mượn sử dụng, bán, chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu.

 

Nếu trong một thời gian nhất định chúng tôi thấy rằng tài khoản và mật khẩu của thành viên không được sử dụng, chúng tôi có thể tạm ngưng việc sử dụng tài khoản đó. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có thể xóa tài khoản và mật khẩu của thành viên mà không cần được thành viên chấp thuận. Và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về sự tổn hại phát sinh từ việc thành viên không quản lý được tài khoản của mình.

 

 

 

Điều 7 : Sử dụng thông tin đăng ký

 

Thông tin do các thành viên đăng ký lên DAUTUKIMCUONG.COM sẽ thuộc quyền sở hữu của DAUTUKIMCUONG.COM, được quản lý và sử dụng theo các chính sách về bảo vệ thông tin cá nhân của Ban quản trị.

 

Một phần thông tin của các thành viên sẽ được sử dụng làm số liệu thống kê ở mức độ sẽ không phân biệt được từng cá nhân. Trong trường hợp nếu chúng tôi sử dụng thông tin của các thành viên ở mức độ cao hơn thì chúng tôi sẽ thông báo với thành viên đó.

 

Khi thành viên có hành vi gây tổn hại đến các thành viên khác hoặc người thứ ba, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của thành viên đó cho người bị hại, cảnh sát, hoặc các cơ quan hữu quan.

 

Khi tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát, cơ quan thuế, văn phòng luật sư, trung tâm bảo vệ người tiêu dùng, các cơ quan có thẩm quyền tương đương, hoặc Ban quản trị làm về bảo mật yêu cầu Ban quản trị chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cá nhân của các thành viên với mục đích bảo vệ quyền lợi, thương hiệu, tài sản của Ban quản trị.

 

Ban quản trị chúng tôi có thể gửi thư điện tử với mục đích tuyên truyền quảng cáo, cung cấp thông tin theo các địa chỉ email các thành viên đã đăng ký. Nếu các thành viên không muốn nhận thư, có thể thông báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp thông tin.

 

 

 

Điều 8 : Ngừng sử dụng dịch vụ

 

Trong trường hợp thành viên muốn ngửng sử dụng dịch vụ, thì thành viên sẽ tiến hành các thủ tục đã quy định của Ban quản trị chúng tôi.

 

Sau khi kết thúc sử dụng dịch vụ, tài khoản và mật khẩu của thành viên sẽ mất

 

 

 

Điều 9 : Cấm, hủy bỏ tư cách sử dụng của thành viên

 

 

 

Trong trường hợp Ban quản trị chúng tôi xác nhận được thành viên vi phạm những điều dưới đây, chúng tôi có thể ngừng, hoặc hủy bỏ tư cách sử dụng DAUTUKIMCUONG.COM của thành viên đó, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc ngừng, hoặc hủy bỏ như trên gây ra. Trong trường hợp thành viên gây tổn hại đến lợi ích của Ban quản trị chúng tôi, hoặc người thứ ba do vi phạm những điều nêu dưới đây, thì thành viên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường những tổn hại đó.

 

Đăng ký thông tin không đúng sự thật khi đăng ký thành viên.

 

Có các hành vi vi phạm pháp luật, quy định này

 

Có những hành vi bất chính khi sử dụng DAUTUKIMCUONG.COM

 

Sử dụng tài khoản và mật khẩu và mục đích bất chính, hoặc cho người thứ ba sử dụng.

 

Gây tổn hại đến Ban quản trị chúng tôi

 

Những hành vi mà Ban quản trị chúng tôi cho rằng không phù hợp.

 

 

 

Điều 10 : Thông báo

 

 

 

Ban quản trị chúng tôi sẽ gửi các bản tin thông báo vào địa chỉ email do thành viên đăng ký trong trường hợp cần thiết. Trong trường hợp khẩn cấp chúng tôi sẽ thông báo bằng các phương tiện khác.

 

 

 

Điều 11 : Sử dụng dịch vụ

 

Các thành viên phải tuân thủ các quy định chung, và các hướng dẫn, quy định của từng dịch vụ riêng.

 

Trong trường hợp Ban quản trị chúng tôi tiến hành bảo trì, nâng cấp hệ thống để nâng cấp dịch vụ, tiến hành bảo mật thông tin, hệ thống bị quá tải, và những trường hợp khác mang tính khách quan gây ảnh hưởng đến hệ thống, chúng tôi có thể dừng một phần, hoặc toàn bộ dịch vụ, và sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất phát sinh do việc dừng cung cấp với lý do trên gây ra.

 

 

 

Điều 12 : Các mục cấm

 

 

 

Khi sử dụng DAUTUKIMCUONG.COM , các thành viên sẽ không được vi phạm các mục cấm dưới đây.

 

Vi phạm quy định sử dụng của DAUTUKIMCUONG.COM

 

Đăng thông tin vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam và các nước khác.

 

Hành vi phạm tội.

 

Xâm hại đến quyền sở hữu trí tuệ ( như bản quyền, thương hiệu, sáng chế, bí mật kinh doanh và những vấn đề khác liên quan) của DAUTUKIMCUONG.COM, và người khác.

 

Gây tổn hại đến người khác thông qua DAUTUKIMCUONG.COM

 

Làm tổn hại đến việc kinh doanh của Ban quản trị chúng tôi. Làm mất uy tín của Ban quản trị chúng tôi.

 

Một thành viên đăng ký nhiều tài khoản để sử dụng.

 

Những hành vi khác bị Ban quản trị chúng tôi coi không hợp lý.

 

 

 

Điều 13 : Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng

 

Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và Ban quản trị chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra toà án kinh tế TP.HCM hoặc những cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

 

Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Cùng chủ đề này « Chính sách bảo mật
Đăng nhập để bình luận
Kết nối: