Mục chínhTin tứcThông tin tổng quát
Ngày nay việc mài cắt kim cương được được thực hiện trên cơ sở tính toán yếu tố khúc xạ…
Việc đánh giá kim cương một cách chính xác qua đó xác định giá trị của từng viên kim cương…
Những viên kim cương đầu tiên đã được tìm thấy ở những vùng đất bồi của con sông Golconda tại…
VIỆC HÌNH THÀNH KIM CƯƠNG TRONG TỰ NHIÊN Từ các-bon đến kim cương. Từ kim cương - diamond - có…
Kết nối: