Mục chínhTin tứcThông tin tổng quát
    Bạn đang tham gia vào khóa học trực tuyến đặc biệt của Viện Đá Quý Hoa Kỳ (GIA),…
Từ diamond có nguồn gốc từ tiếng Hi Lạp adamas, có nghĩa là vô địch. Kim cương là vật liệu…

GIA

HRD

 
Kết nối: