Mục chínhTin tức

Sử dụng các điều vừa học để mua kim cương cho bạn. Bây giờ thì Christine giới thiệu với bạn về các Giấy Phân Cấp Kim Cương của GIA.

Chắc bạn đang nghĩ là chuyến đi mua kim cương ở cửa hàng Christine đã biến thành một dạng huấn luyện gian khổ cho người mua. Tuy nhiên đến lúc này thì bạn đã học gần xong 4C rồi, bạn cũng đang cảm thấy tốt về các kiến thức kim cương cơ bản vừa học, và bạn đang sẵn sàng cho yếu tố C cuối cùng.

Bạn hỏi: “Bây giờ thì tôi mua kim cương được chưa?”

Christine cười: “Một chút nữa. Chúng ta mới qua một nửa của 4C, và giờ thì chúng ta bàn đến Cut (cắt mài) – có lẽ là một yếu tố 4C khó giải thích nhất”.

Sau khi nhờ Christine giúp đã hiểu cơ bản về thang màu kim cương, bạn nghĩ là đã sẵn sàng mua kim cương được rồi. Nhưng Christine có ý kiến khác, cô ấy nói: “Đi với tôi nào”, rồi dẫn bạn đi sâu vào trong cửa hàng. Bạn theo cô ấy xuống một cây cầu ngang qua thác nước, ở đây cô ấy cho bạn xem một phần trưng bày khác. “Bây giờ xét đến chữ C thứ hai – Clarity (độ sạch, độ tinh khiết). Giống như màu, độ sạch cũng là một yếu tố cơ bản xác định giá trị kim cương”.

 
KIM CƯƠNG

KIM CƯƠNG

 

Trong các loại ngọc quý kim cương được xem như đứng hàng đầu. Người tiêu dùng cũng đã quen thuộc với cụm từ ”Kim cương là vĩnh cữu” và nhẫn cưới bằng kim cương cũng được xem như là một cách thể hiện tình yêu vĩnh cữu với thời gian, vì thế nên không có một loại ngọc quý nào có thể sánh được với kim cương.

Kết nối: